Spectre Solutions

Zespół Spectre Solutions tworzą konstruktorzy, specjaliści i managerowie o długim stażu aktywności na rynku, którzy mają za sobą doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu projektów mających na celu tworzenie innowacyjnych produktów z zakresu informatyki, automatyki i robotyki. Swoje doświadczenie zdobywali zarówno na rynku polskim jak i na rynkach zagranicznych. Oferta Spectre Solutions obejmuje dwa rozwiązania w zakresie dronów dedykowanych do różnych zastasowań. Trwają prace nad kolejnymi innowacyjnymi produktami.