Projekt UE

Tytuł projektu:

Opracowanie i budowa bezzałogowego statku powietrznego średniego i dalekiego zasięgu umożliwiającego transport ładunku lub aparatury pomiarowej.

Numer naboru: 5/1.1.1/2017

Numer umowy: POIR.01.01.01-00-0814/17-00

Streszczenie

Przedmiotem projektu jest opracowanie i stworzenie bezzałogowego statku powietrznego, (tzw. drona) w dwóch wersjach różniących się rodzajem napędu i zasięgu, które służyć mogą jako środek do transportu ładunku o masie do 3 kg lub jako statek powietrzny przeznaczony do celów patrolowych lub dokonywania pomiarów z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury umieszczanej w statku powietrznym w miejsce ładunku. Będzie to rozwiązanie uniwersalne mogące być wykorzystywane w wielu dziedzinach gospodarki (np. rolnictwo, leśnictwo, geodezja, energetyka, ochrona środowiska, ratownictwo medyczne) oraz przez różnego rodzaju służby, wojsko i instytucje.

PROJEKT OGÓŁEM

Kategoria kosztu
Wysokość kosztu kwalifikowalnego
Dofinansowanie
Suma kosztów bezpośrednich
6 481 283.00
4 490 285.40
Suma kosztów pośrednich
793 255.00
540 834.00
Razem
7 274 538.00
5 031 119.40