Wind Tunnel Aerodynamics Investigation of Quadplane in Transient State

Poniżej prezentujemy artykuł naukowy stworzony przez naszego partnera Politechnikę Warszawską

Poniżej prezentujemy artykuł naukowy stworzony przez naszego partnera Politechnikę Warszawską (Instytut Aeronautyki i Mechaniki Stosowanej – Zespół: Andrzej Tarnowski, Tomasz Goetzendorf-Grabowski, Katarzyna Pobikrowska) dotyczący naszej konstrukcji drona. Artykuł został zaprezentowany podczas AerospaceEurope Conference 2020 w Bordeaux w lutym tego roku.

Poniżej prezentujemy abstrakcja [en]

This article presents wind tunnel investigation of aerodynamic properties of lightweight UAV in QuadPlane configuration. Such design combines Vertical Take-Off and Landing (VTOL) characteristics of multicopter with high speed, long range and endurance capability of Fixed Wing (FW) aircraft. QuadPlane is based on the coaxial quadcopter configuration crossed with conventional twin-boom airplane in pusher engine configuration. Both underlying configurations i.e. quadcopter and conventional airplane have been already well tested and documented, contrary to their combination, especially in the transient state, between fixed-wing and quadcopter flight modes.

CEAS_2020_Tarnowski_Grabowski_Pobikrowska_paper